Hrvati izvan RH

Učenje hrvatskog jezika u RH

Pravo na školarinu ostvaruje se putem javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika

Stipendiranje studenata

Studenti pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske mogu dobiti stipendije za razdoblje od deset mjeseci u iznosu od 700 kuna mjesečno