e-Usluge u obrazovanju

Elektronički identitet

Za korisnike iz sustava školstva otvara se besplatan elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr

e-Razmjena studentskih ocjena

Studenti visokih učilišta od sada mogu besplatno zatražiti elektronički prijepis ocjena u bilo kojem trenutku

Elektroničke prijave na preddiplomske studije

Prijave preddiplomskih i integriranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj odvijaju se elektroničkim putem

Elektroničke prijave na diplomske studije

U Republici Hrvatskoj omogućene su elektroničke prijave na diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije

ŠeR - Školski e-Rudnik

Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj

e-Dnevnik

Roditeljima i učenicima je u aplikaciji omogućen pregled ocjena, izostanaka i bilježaka, pedagoških mjera, planiranog rasporeda pisanih zadaća te osobnih podataka

Digitalni obrazovni sadržaji kao pomoć u učenju

CARNET je svojim korisnicima osigurao niz sadržaja i usluga koje omogućavaju korištenje, izradu, objavu i dijeljenje digitalnih obrazovnih sadržaja te edukaciju

eLektire

Na portalu eLektire možete pronaći cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire i šire