Darovita djeca i učenici

Darovito dijete možete prepoznati po spoju tri osobine - natprosječne sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti

Darovito dijete možete prepoznati po spoju tri osobine: natprosječne opće ili specifične sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti. Iako među talentiranom i darovitom djecom i učenicima postoje znatne razlike, opisuje ih se kao one koji imaju veće spoznajne mogućnosti, razvijenu sposobnost bržega razumijevanja složenih ideja i pojmova, uče brže i s dubljim razumijevanjem od svojih vršnjaka, pokazuju veliku znatiželju za određeno područje, stvaralačke mogućnosti, domišljatost i sposobnost stvaranja velikoga broja ideja, te sposobnost sagledavanja s različitih motrišta.
 

Odgoj i obrazovanje darovitih učenika

Za darovitu djecu posebni programi ostvaruju se kao projekti, zahtjevnije logičko-didaktičke igre, rad na multimedijskom računalu, igraonice za darovitu djecu sličnih intelektualnih sposobnosti i slično.

Škola osigurava učenicima uključenost u odgojno-obrazovni program u skladu s razinom i vrstom njihove darovitosti, dodatnu nastavu i druge oblike rada koji potiču njihove sposobnosti i stvaralaštvo. Za darovite učenike može se organizirati rad po programima različite težine i složenosti (diferencirani nastavni program) u razrednom odjelu ili interesnim skupinama, kreativnim i istraživačkim radionicama, uz pomoć izbornih programa (skupni ili individualni).

Programi u redovitoj nastavi su obogaćenje, proširenje, ubrzanje (akceleracija), mentorstvo, natjecanje dok se izvan redovite nastave provode izvannastavne aktivnosti, radionice, ljetne i zimske škole, klubovi, kampovi.
 

Ubrzano školovanje

Ubrzanje znači ranije uključenje učenika u redovito osnovnoškolsko obrazovanje ili mogućnost prelaska u više razrede, i to tijekom iste školske godine.

U takvom slučaju učiteljsko vijeće osniva stručni tim koji prati učenika i donosi odluku o njegovu prijelazu u viši razred. Stručni tim čine, ovisno o dobi učenika, učitelj razredne nastave i/ili učitelji predmetne nastave te stručni suradnici (psiholog, pedagog i drugi).

Odluka o ranijemu uključivanju i prelasku u više razrede donosi se nakon pomne procjene o njegovu utjecaju na pojedinoga učenika, a kad je jednom provedeno, zahtijeva pozorno praćenje kako ono utječe na učenika. Pri donošenju ove odluke osobito se uzima u obzir učenikova dob, emocionalni i tjelesni razvoj, potpora roditelja, obrazovna potpora i učenikovo zanimanje i motiviranost.