Organizirane dnevne aktivnosti

Organizirane dnevne aktivnosti namijenjene su starijim osobama koje žele zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i aktivnim provođenjem slobodnog vremena

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe djeluju u sklopu programa koji korisnicima nudi radno-okupacijske, edukativne, sportsko-rekreativne i druge aktivnosti i sadržaje. Osim organiziranja slobodnog vremena, starijim osobama pružaju se usluge jednake onima iz programa "Pomoći u kući".
 

Korisnici

Program je u dijelu koji se odnosi na pružanje usluga organiziranih dnevnih aktivnosti namijenjen svim starijim osobama koje žele zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i aktivnim provođenjem slobodnog vremena, odnosno imaju potrebu za uključivanjem u najmanje jednu aktivnost dnevnog boravka.

U dijelu koji se odnosi na pružanje usluga pomoći u kući program je namijenjen:
  • osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama) 
  • osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti 
  • starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
  • osobama koje imaju nizak socioekonomski status
  • osobama teže narušenog zdravstvenog stanja 
  • osobama koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući npr. kao prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija ili sl.).
 

Područja provedbe programa

Za više informacija ili uključenje u program kontaktirajte izravno jedinicu lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave, odnosno općinu, grad ili županiju na čijem se području program provodi.