Treća dob

Pomoć u kući

Program "Pomoć u kući starijim osobama" omogućuje starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu kroz pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima

Organizirane dnevne aktivnosti

Organizirane dnevne aktivnosti namijenjene su starijim osobama koje žele zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i aktivnim provođenjem slobodnog vremena

Smještaj u domove za starije i nemoćne osobe

U dom umirovljenika možete biti smješteni na vlastiti zahtjev, a ako ne možete podmirivati troškove smještaja obratite se centru za socijalnu skrb

Smještaj u obiteljske domove

Obiteljski domovi osiguravaju skrb za manji broj korisnika kojima nude smještaj, prehranu, njegu i radne aktivnosti

Udomiteljstvo

U udomiteljsku obitelj može se smjestiti najviše četvero odraslih korisnika, a odluku o njihovom smještaju u obitelj donosi centar za socijalnu skrb

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Osnovna razlika u ugovorima je trenutak prijenosa imovine, a prije sklapanja ugovora proučite prava i obveze koje imate kao davatelj ili primatelj uzdržavanja