Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama u sustav obrazovanja

Ova se usluga pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama radi uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija).

Trajanje podrške predviđeno je do maksimalno pet sati tjedno.

Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.
 

Pružatelji usluga

Uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) pružaju:
  • domovi socijalne skrbi
  • centri za pružanje usluga u zajednici
  • udruge
  • vjerske zajednice
  • druge pravne osobe
  • obrtnici koji pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.
 

Dodatne informacije:

Zakon o socijalnoj skrbi