Prava i usluge za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi

Pravo na osobnu invalidninu

Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1250 kuna mjesečno (250 posto osnovice)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom (500 kuna) ili smanjenom iznosu (350 kuna)

Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 2500 kuna mjesečno, a pravu na naknadu ima i za vrijeme korištenja odmora koji može trajati do četiri tjedna tijekom godine

Pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja

Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška se pruža djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi

Usluga rane intervencije

Usluga rane intervencije se pruža u trajanju do pet sati tjedno kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta

Usluga pomoć u kući

Usluga pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i obavljanje ostalih svakodnevnih potreba

Boravak

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno

Smještaj

Smještaj se može priznati kao privremeni ili dugotrajni, tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana

Organizirano stanovanje

Organiziranim stanovanjem se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno osiguravaju osnovne životne potrebe uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć

Pravo na naknadu do zaposlenja

Naknada iznosi 350 kuna i ukida se danom zaposlenja

Naknada za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 200 kuna mjesečno

Usluge asistencije osobama s invaliditetom

Usluge asistencije za osobe s invaliditetom obuhvaćaju uslugu osobne asistencije, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja slijepim osobama

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama u sustav obrazovanja