Socijalna skrb

Sustav socijalne skrbi

Svima koji ne mogu sami podmiriti osnovne životne potrebe osigurava se pomoć preko sustava socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi (3)

Centri za socijalnu skrb provode postupak za ostvarivanje prava na novčane i druge oblike pomoći kao i rješavanje pitanja iz područja obiteljsko-pravne zaštite

Prava i usluge za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi (14)

Informirajte se o pravima osoba s invaliditetom koja se ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi