Smrtni slučaj u inozemstvu

Ako želite prenijeti tijelo umrle osobe iz inozemstva u Hrvatsku, podnosite zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu

U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Hrvatsku, podnosi zahtjev za odobrenje tog postupka u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu u inozemstvu.
 

Potrebna dokumentacija

Osim obrasca zahtjeva za izdavanje sprovodnice koji će rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz dobiti i ispuniti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, uz zahtjev je potrebno priložiti i:
  • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije ili na drugi način pravovaljano ovjeren za uporabu u RH)
  • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (da se ne radi o zaraznoj bolesti)
  • dokaz o državljanstvu preminule osobe
  • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ako je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu)
  • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi
  • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku.

Da bi diplomatske misije ili konzularni uredi Hrvatske mogle provesti promjenu statusa osobe, odnosno evidentirati status "osoba umrla" u evidencijama prijavljenog prebivališta i boravišta građana, za čije je vođenje nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, potrebno je dostaviti inozemni smrtni list (pravovaljano ovjeren) u svim slučajevima kad diplomatske misije ili konzularni uredi izdaju sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka hrvatskih državljana.

Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.

Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.
 

Troškovi izdavanja sprovodnice

Zahtjev za izdavanje sprovodnice u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se sukladno

Uredbi o tarifi upravnih pristojbi.
 

Pokop hrvatskog državljanina u inozemstvu

Inozemni smrtni list treba dostaviti i u slučajevima kada se dođe do saznanja o činjenici smrti hrvatskog državljanina čiji se posmrtni ostaci ne prenose u Hrvatsku, nego se ukop obavlja u inozemstvu i to bez obzira na činjenicu da li je umrla osoba imala prijavljeno prebivalište i da li je rođena u Hrvatskoj ili inozemstvu.

U navedenim slučajevima pravno relevantna činjenica je da je riječ o utvrđenoj smrti hrvatskog državljanina, koja se mora evidentirati u službenim evidencijama Republike Hrvatske.