Prava djeteta

Prava djece određena su UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, koju je Hrvatska prihvatila 1991. godine

Univerzalni standardi prava djeteta određeni su Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, koju je Hrvatska prihvatila 1991. godine. Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja ona sadržava. 
 

Temeljna načela

Ta se prava temelje na četiri opća načela: 
  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju "neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika".
  • Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.
  • Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Konvenciju o pravima djeteta možete pročitati na internetskim stranicama UNICEF-a

Konvencija UN-a o pravima djeteta.


Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj je na snazi od 1. kolovoza 2010. godine te se njome posebice štite postupovna prava djeteta tj. pravo djeteta da u postupcima koji se odnose na dijete, odnosno koji ga se tiču, dobije sve relevantne informacije te ima pravo na izražavanje svog mišljenja kao i pravo zahtijevati posebnog zastupnika.  

Uvažavajući značaj Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, Vlada Republike Hrvatske je 2014. godine usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine kao temeljni strateški dokument na području zaštite i promicanja prava djece u Republici Hrvatskoj. Načela Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj integrirana su u ovoj Strategiji u svim strateškim ciljevima kao temelj koji podrazumijeva aktivno sudjelovanje djeteta u procesu odrastanja i razvoja sukladno njegovim sposobnostima i stupnju zrelosti.


Dodatne informacije:

Pravobraniteljica za djecu

UNICEF

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine