Posvojenje

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz njega proizlaze. Postupak posvojenja vode centri socijalne skrbi

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta.

Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
Dijete ima pravo znati da je posvojeno.

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.
Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
 
U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
 

Dobna ograničenja

Posvojenje se može zasnovati do 18 godine života djeteta.

Posvojitelj mora biti u dobi od najmanje 21 godine, s tim da je dobna razlika između njega i posvojenika najmanje 18 godina. 

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti mlađi od 21 godine.
 

Uvjeti za posvojenje

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.
 
Posvojiti dijete može hrvatski državljanin, a iznimno strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Posvojitelj ne može biti osoba:
  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu.


Postupak posvojenja

Postupak posvojenja provode centri za socijalnu skrb kroz iduće korake:

1. Mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
 
Bračni/izvanbračni drugovi te osoba koja želi posvojiti dijete podnose prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
 
2. Priprema potencijalnih posvojitelja kroz program stručne pripreme
 
Obvezno je sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje (edukacija) koji se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja.

Izdavanjem mišljenja se stječe pravo upisa u jedinstveni registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

Rok za provedbu postupka je šest mjeseci.
 
3. Priprema za posvojenje
 
Centar za socijalnu skrb je dužan u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom kod koje je dijete smješteno, pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti održavanje osobnih odnosa s izabranim potencijalnim posvojiteljima prije zasnivanja posvojenja, radi procjene hoće li posvojenje biti u skladu s dobrobiti djeteta.
 
4.Praćenje prilagodbe i stručna pomoć po zasnovanom posvojenju
 
Po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji, tijekom šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja.

Dijete i posvojitelji imaju pravo na stručnu pomoć i podršku nakon zasnovanog posvojenja.
 
Postupak zasnivanja posvojenja djeteta provodi centar za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, a postupak davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te postupak praćenja i stručne podrške po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb prema prebivalištu posvojitelja.

Popis centara socijalne skrbi možete naći u adresaru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.
 

Posvojenje djece iz inozemstva

Za sve informacije vezane uz posvojenje djece iz drugih zemalja možete se obratiti na e-mail adresu: ministarstvo@mdomsp.hr

Dodatne informacije:

Obiteljski zakon

Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem