E-Dječja kartica “Mudrica”

E-Dječja kartica “Mudrica”, projekt je Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (SDUDM) koji putem mobilne aplikacije Mudrice roditeljima, skrbnicima i udomiteljima kroz sustav popusta i pogodnosti omogućuje povoljniji pristup robama i uslugama, odnosno, poboljšanje obiteljskog standarda. Te bi pogodnosti i popusti, u svakodnevnom užurbanom načinu života, pridonijele i ekonomičnijem raspolaganju obiteljskim vremenom

Za razvoj i uspostavu infrastrukture informacijskog sustava e-Dječja kartica bila je zadužena tvrtka APIS IT d.o.o. Projekt, stoga, značajan doprinos daje i digitalizaciji društva u skladu sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.
 
E-Dječja kartica je pronatalitetna mjera za korisnike s najmanje jednim djetetom do 18. godina života, a koja za veći broj djece u obitelji omogućava i više pogodnosti bez obzira na prihode korisnika.
 
Značaj ovoga Projekta prepoznali su brojni partneri iz javnog i privatnog sektora; iz kulturnog, gospodarskog, zdravstvenog, obrazovnog, sportskog i drugih, za obitelj, bitnih područja. Na taj način, kroz zajedničko djelovanje, utječemo na poboljšanje demografske slike Hrvatske, a virtualna dječja kartica postaje svojevrsni simbol društvenog konsenzusa oko demografske obnove.
 
E-Dječja kartica u prvoj fazi od 21. prosinca 2020. godine bit će dostupna kao besplatna mobilna aplikacija „Mudrica“ koja je povezana sa sustavom e-Građani čime će se osigurati točnost i sigurnost podataka.
 
Pristup e-Dječjoj kartici jednostavan je.
Osoba koja želi postati njezin korisnik treba podnijeti zahtjev za korištenje u sustavu e-Građani gdje je otvorena usluga e-Dječja kartica. Za pristup e-usluzi e-Dječja kartica potrebna je vjerodajnica sigurnosne razine 3. Nakon podnošenja zahtjeva sustav će provjeriti podatke prijavitelja u Matici rođenih, registru skrbnika ili registru udomitelja te ukoliko su zadovoljeni uvjeti, odobriti zahtjev te poslati aktivacijske podatke na email i korisnički pretinac korisnika.
 
Nakon aktivacije, kako bi bilo moguće koristiti pogodnosti e-Dječje kartice, potrebno je s Google Play store-a ili Apple store-a na mobitel preuzeti i instalirati mobilnu aplikaciju „Mudrica“. Nakon unošenja ID-a korisnika, aktivacijskog koda i odabira PIN-a, virtualna dječja kartica se može koristiti.
 
Partneri su u aplikaciji podijeljeni u kategorije, a može ih se pretraživati i putem interaktivne karte ovisno o lokaciji korisnika. Klikom na odabranu poslovnicu partnera može se vidjeti i koje pogodnosti ili popuste nudi.
Prilikom kupovine ili korištenja usluge potrebno je pokazati generirani bar kod ili osobni identifikator u mobilnoj aplikaciji Mudrici.
 
Popis partnera i informacije o pogodnostima i popustima dostupne su na web stranici Mudrice, a više informacija o Projektu e-Dječja kartica dostupno je i na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.