Prije i nakon kupnje

Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

Ako je tijekom jamstvenog roka došlo do neispravnosti proizvoda za koji je dano jamstvo za ispravnost, možete koristiti prava iz jamstva - pravo na popravak ili, ako to nije moguće, pravo na zamjenu za ispravan proizvod

Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom

S reklamacijom se obraćate prodavatelju koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti proizvod, otkloniti nedostatak na proizvodu  ili sniziti cijenu proizvoda odnosno, ako su ispunjene zakonske pretpostavke, vratiti vam novac

Krivotvorine i piratstvo

Piratstvo i krivotvorenje srodni su po tome što se u oba slučaja radi o neovlaštenom korištenju prava intelektualnog vlasništva