Doplatak za djecu

Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 2.328,20  kune mjesečno

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku na djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70 posto proračunske osnovice.

Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3326 kuna. Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi  2.328,20 kn.

Pravo na doplatak za djecu ostvarujete preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
 

Ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokrećete zahtjevom nadležnoj područnoj službi ili uredu HZMO-a, te besplatno u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske. Popis obuhvaćenih poštanskih ureda dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Područne službe i ispostave HZMO-a.

Upute kako podnijeti zahtjev, obrasci i popis dokumenata koje trebate priložiti, nalazi se na stranici HZMO-a

Podnošenje zahtjeva.


Doplatak za dijete s oštećenjem zdravlja

Za dijete s oštećenjem zdravlja korisniku pripada doplatak za djecu u 25 posto većoj svoti od pripadajuće svote doplatka određene prema utvrđenom dohodovnom cenzusu (374,18 kuna, 311,81 kn ili 249,45 kuna). Pravo na doplatak za dijete s oštećenjem zdravlja korisnici mogu ostvarivati do završetka redovitog školovanja u srednjim školama, a najduže do 21. godine djetetova života.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja pravo se ostvaruje bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a iznosi 831,50 kunu (25 posto od proračunske osnovice). Pravo na doplatak za dijete s težim oštećenjem zdravlja korisnici mogu ostvarivati do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27 godina života.

Korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima do 1. rujna 2015., a pravo im nije prestalo do navedenog dana, pripada pravo na doplatak za djecu i nakon navršene 27. godine života sve dok postoji teže oštećenje zdravlja, dok je korisnicima kojima je pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima prestalo do navedenog dana zbog navršenih 27 godina života pripada pravo na doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva, pa sve dok postoji teže oštećenje zdravlja. 
 

Pronatalitetni dodatak

Na stranicama HZMO-a možete pogledati kako se utvrđuje ukupni dohodak kućanstva i visina doplatka za djecu, te kako ostvariti pravo na pronatalitetni dodatak koji, uz utvrđeni iznos doplatka za djecu, pripada korisniku za treće i četvrto dijete.

Cenzusi i svote doplatka.

Uvjete dohodovnog cenzusa, pripadajuće svote doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete možete izračunati i putem aplikacije "Kalkulator doplatka za djecu" dostupne u sustavu e-Građani.
 

Dodatne informacije:

Zakon o doplatku za djecu
  

Povezane e-usluge:

Kalkulator doplatka za djecu