Roditeljstvo

Prijava rođenja djeteta

Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče

Uzdržavanje (alimentacija)

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 2.328,20 kuna isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe ako ispunjavaju određene uvjete

Doplatak za djecu

Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 2.328,20  kune mjesečno

Rodiljne i roditeljske potpore

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane, a ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj

Samohrani roditelji

Roditelji koji sami skrbe i uzdržavaju svoju djecu imaju pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom odnosno nejednakom radnom vremenu, kao i na različite oblike pomoći iz sustava socijalne skrb

Posvojenje

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz njega proizlaze. Postupak posvojenja vode centri socijalne skrbi

Prava djeteta

Prava djece određena su UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, koju je Hrvatska prihvatila 1991. godine

Jaslice ili čuvanje djeteta kod kuće?

Nakon isteka roditeljskog dopusta dijete možete upisati u jaslice, povjeriti ga na čuvanje osobi iz kruga obitelji ili registriranoj dadilji u njenom prostoru ili u vlastitom stambenom prostoru