Nasilje u obitelji

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, nasilje možete prijaviti policijskoj postaji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije

Kome prijaviti nasilje u obitelji?

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, nasilje u obitelji možete prijaviti  policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb. Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati hitno. 

Također je važno znati ako ste žrtva nasilja u obitelji da zdravstveni radnici, djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji dužni su prijaviti počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova. Tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su bez odgode obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb o činjenicama i okolnostima koje su pridonijele ili pogodovale počinjenju nasilja u obitelji, radi poduzimanja mjera iz nadležnosti centra za socijalnu skrb.
 
Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (za koji je mjerodavno Ministarstvo pravosuđa), nasilje u obitelji je:
1. tjelesno nasilje
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.


Prava žrtve nasilja u obitelji u sustavu socijalne skrbi

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, stručni  radnici Centra za socijalnu skrb prilikom postupanja o sumnji na nasilje u obitelji dužni su sljedeće:

  • upoznati Vas, odnosno Vašeg zakonskog zastupnika ili skrbnika o Vašim zakonskim pravima
  • dužni su upoznati Vas sa mogućnosti smještaja zajedno sa maloljetnom djecom u sklonište ili dom za žrtve obiteljskog nasilja u suradnji s odgovarajućim nevladinim organizacijama,
  • zajedno sa Vama kao žrtvom nasilja izraditi plan Vaše  sigurnosti,
  • posredovati i pomoći Vam kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore,
  • pomoći i posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu pomoć,
  • uputiti Vas u odgovarajuće savjetovalište. 

U neodgodivim slučajevima, kao što je poduzimanje mjera za otklanjanje neposredne opasnosti za život i zdravlje člana obitelji-žrtve obiteljskog nasilja, centar za socijalnu skrb postupit će po službenoj dužnosti te će Vas po Vašem zahtjevu odmah smjestiti u sklonište ili dom za žrtve obiteljskog nasilja.


Potpora i smještaj

Savjete, pomoć, potporu i smještaj ako ste  žrtva nasilja u obitelji možete  dobiti i od niza drugih ustanova i nevladinih organizacija. Njihov popis po županijama, adrese i brojeve telefona možete pronaći u Adresaru ustanova.
 

Dodatne informacije:

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji