Novčana potpora za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19

Zaklada „Hrvatska za djecu“ prati stanje na terenu i prilagođava se novonastalim okolnostima. Tako je u skladu s aktualnim okolnostima uvela novu potporu za obitelji koje je iz životne svakodnevice izbacio COVID-19 naziva Novčane potpore za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19

Tko se može prijaviti za ostvarenje prava na ovu vrstu potpore?

U slučaju kada je zbog nezaposlenosti članova obitelji uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti.
 

Koji je iznos novčane potpore?

Novčana potpora dodjeljuje se jednokratno, u iznosu od 3.250,00 kuna za obitelji s jednim djetetom, uvećano za dodatnih 500,00 kn po svakom idućem djetetu, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna.
 

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore je prijavljen u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • nezaposlenost roditelja/zakonska skrbnika iz obitelji nastupila je u mjesecu ožujku 2020. godine ili kasnije u 2020. godini kao posljedica epidemije bolesti COVID-19, isto se dokazuje izjavom bivšeg poslodavca
 • nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno novčana naknada za nezaposlene koju roditelj/zakonski skrbnik prima ne prelazi iznos od 3.250,00 kn neto, isto se dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • izjava bivšeg poslodavca o otkazu uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19
 • dokaz o prijavi jednog ili oba roditelja u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenje zahtjeva
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ne ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene za jednog ili oba roditelja; odnosno potvrda o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene (za jednog ili oba roditelja) koja ne iznosi više od 3.250,00 kn
 • druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta.

Neke od dokumenata moguće je pribaviti putem sustava e-Građani.
 

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina:
 • elektroničkim putem na poveznici Podnošenje zahtjeva putem weba
 • elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu: potpore.fo@zhzd.hr 
 • poštom na adresu Zaklade (Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb)
 • osobnom dostavom u Zakladu (Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb; ponedjeljak – petak, 10 – 14 sati).