Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole

Nestanak vozačke dozvole se bez odgode prijavljuje policijskoj upravi ili postaji

Ako želite novu vozačku dozvolu, zahtjev za njezino izdavanje možete podnijeti u bilo kojem trenutku, budući da nije propisan rok u kojem novu vozačku dozvolu trebate ishoditi.
 
Prilažete:
  • ako je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a, dokaz nadležnog tijela te države da vam je izdalo originalnu vozačku dozvolu
  • jednu fotografiju veličine 35x45 milimetara* (vidi članak Vozačka dozvola - opće informacije)
  • 15 kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB
  • dokaz o uplati 151 kune odnosno 181,00 kune kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) , odnosno 450 kuna (žurni postupak), za obrazac vozačke dozvole.
 
Vozač je također dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.