Izvanbračna zajednica

Izvanbračne zajednice koje traju najmanje tri godine ili kraće, ako je u njima rođeno dijete, zakonom su izjednačene s brakom

Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka.

Izvanbračna zajednica stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona o pravima i obvezama bračnih drugova, prava i obveze roditelja i djece, obveze uzdržavanja, imovinskih i drugih odnosa, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi bračni odnosi.
 

Očinstvo izvanbračnog djeteta

Očinstvo djeteta rođenog u izvanbračnoj zajednici upisuje se u maticu rođenih priznanjem ili utvrđivanjem očinstva.

Očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom.
 

Prestanak izvanbračne zajednice sa zajedničkom maloljetnom djecom

Po prestanku izvanbračne zajednice, izvanbračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su donijeti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, može se potvrditi na sudu, kako bi stekao snagu ovršne isprave.

Prije pokretanja sudskog postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi, izvanbračni drugovi su dužni sudjelovati u postupku obveznog savjetovanja.

Ako izvanbračni drugovi nisu postigli sporazum tijekom obveznog savjetovanja, dobrovoljno mogu pokušati riješiti sporove u postupku obiteljske medijacije.

Obvezno savjetovanje i obiteljsku medijaciju provodi centar za socijalnu skrb. Obiteljska medijacija može se provoditi i izvan sustava socijalne skrbi.
 
Više o obveznom savjetovanju i obiteljskoj medijaciji, ostvarivanju roditeljske skrbi te planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi možete pročitati u članku „Razvod braka“, a o obvezi uzdržavanja djeteta u članku „Uzdržavanje“.

 

Uzdržavanje izvanbračnog druga

 Ako je prestala izvanbračna zajednica, izvanbračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti od svoje imovine te nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od izvanbračnog druga.

Tužba za uzdržavanje podnosi se najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice.

Obveza uzdržavanja u pravilu traje do godinu dana, osobito ako je izvanbračna zajednica trajala kratko, a prestaje i prije ako je osoba kojoj se plaća uzdržavanje sklopila novi brak ili izvanbračnu zajednicu te životno partnerstvo.
 

Uzdržavanje roditelja izvanbračnog djeteta

Otac izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati djetetovu majku za vrijeme trudnoće, ako nema dovoljno sredstava za život.

Roditelj izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati drugog roditelja koji skrbi o djetetu i nema dovoljno sredstava za život, u trajanju godinu dana od rođenja zajedničkog djeteta.
 

Dodatne informacije:

Obiteljski zakon