Zdravlje hrvatskih branitelja

Zdravstvena zaštita u nadstandardu

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite

Medicinska rehabilitacija

Pravo na medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Ortopedska i druga pomagala

Za nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su vam potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO

Liječenje i lijekovi bez plaćanja participacije

Saznajte pod kojim ste uvjetima oslobođeni plaćanja participacije za liječenje i lijekove 

Liječenje u inozemstvu

Pratitelj hrvatskog branitelja ima pravo na naknadu dijela troškova za vrijeme liječenja u inozemstvu

Liječenje HRVI u hiperbaričnoj komori

Stopostotni hrvatski ratni vojni invalidi I. skupine imaju pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori

Besplatni preventivni sistematski pregledi

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatni preventivni sistematski pregled