Potpore za samozapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim osobama sa statusom:
  • hrvatskog branitelja  
  • djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • djeteta dragovoljca 
  • djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata.

Potporu za samozapošljavanje u iznosu do 80.000 kuna možete dobiti ako namjeravate pokrenuti obrt, trgovačko društvo, jednostavno trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Namjenski utrošena sredstva ne trebate vraćati.

Ovu mjeru možete koristiti samo jednom, a očekivani rok zaposlenosti korisnika je najmanje 12 mjeseci, tijekom kojih ste obvezni uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevi se zaprimaju isključivo nakon objave javnog poziva. Uvjete, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti i potrebne obrasce možete tijekom razdoblja u kojem je javni poziv otvoren pronaći na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja  


Aktualni javni pozivi.