Poticanje obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove stjecanja prvog zanimanja i prekvalifikacije do iznosa od 10.000 kuna, a troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina te polaganja majstorskog ispita do iznosa od 5000 kuna

Pravo na sufinanciranje poticanja obrazovanja imate ako ste nezaposleni hrvatski branitelj ili nezaposleno dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 


Vrste programa

Sufinanciranje do iznosa od 10.000 kuna možete ostvariti za:
  • stjecanje prvog zanimanja (ako niste završili srednju školu i još nemate stečeno zanimanje)
  • prekvalifikaciju (ako ste završili srednju školu, ali se želite osposobiti za drugo zanimanje).

Sufinanciranje do iznosa od 5000 kuna možete ostvariti za:
  • stjecanje dodatnih znanja i vještina (npr. informatičko opismenjavanje, strani jezici i dr.)
  • polaganje majstorskih ispita.

Ovu mjeru možete koristiti samo jednokratno. Zahtjev za sufinanciranje podnosite nakon objave javnog poziva. Uvjete i potrebne obrasce tijekom razdoblja u kojem je poziv otvoren možete pronaći na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Aktualni javni pozivi.