Zdravstvena zaštita

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite

Pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja kao hrvatski branitelj ostvarujete prema općim uvjetima i propisima. Međutim, ako je vaša bolest, ozljeda ili rana neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zaštite koji uključuje:

Svaka hrvatska bolnica, bilo opća, regionalna ili klinička, imenuje koordinatora za braniteljsku populaciju. Ministarstvo zdravstva objavilo je na svojim mrežnim stranicama popise i kontakt podatke do sada imenovanih koordinatora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Imena i kontakti koordinatora za branitelje u bolnicama.