Ortopedska i druga pomagala

Za nabavku ortopedskih i drugih pomagala koja su vam potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO 

Kao stopostotni hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) I. skupine, imate pravo na sufinanciranje nabave ortopedskih i drugih pomagala koja su vam potrebna za lakši život. 

Za sufinanciranje se odobrava iznos koji je jednak onome što za isto pomagalo odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a koji ne smije premašiti stvarnu cijenu pomagala.


Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev, Ministarstvu hrvatskih branitelja trebate dostaviti:
  • predračun tvrtke u kojoj naručujete pomagalo
  • presliku izvršnog rješenja o statusu HRVI
  • ovjerenu tiskanicu potvrde ili rješenje HZZO-a
  • presliku kartice tekućeg računa.

Zahtjev i priložene dokumente trebate poslati Ministarstvu hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.