Medicinska rehabilitacija

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite, a prema mišljenju i nalazu doktora specijalista

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata i hrvatski branitelj ostvarujete pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako vam je ta rehabilitacija prijeko potrebna u svezi s ozljedom, ranom, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojavom bolesti kao posljedicom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Ista se provodi u slučajevima oštećenja odnosno bolesti organizma, i to kod: ozljeda lokomotornog sustava, bolesti lokomotornog sustava, amputacije udova, kardiovaskularnih i cerebralnih bolesti te kraniocerebralnih ozljeda i bolesti te ozljeda i bolesti kralježnice.


Uvjeti korištenja

To pravo možete koristiti jednom u svake dvije godine, iznimno HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma jedanput godišnje, a uvjeti su: 
  • da imate funkcionalno oštećenje organizma određenog stupnja (za HRVI - po osnovi po kojoj vam je priznat status)
  • da su rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (za hrvatske branitelje)
  • da se ne može provesti ambulantna rehabilitacija
  • da bolest, ozljeda ili rana za koje podnosite prijedlog za medicinsku rehabilitaciju nije svrstana u važeći Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije koji donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
  • da niste koristili medicinsku rehabilitaciju po odobrenju HZZO-a zbog iste bolesti najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijedloga.  


Upućivanje prijedloga

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na temelju medicinske dokumentacije o pogoršanju vašeg zdravstvenog stanja, a prema nalazu liječnika specijalista.

Uz prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 2), prilaže se i izjava korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1), koja se ne odnosi na HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma.

Ispunjene obrasce prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju s potrebnom dokumentacijom upućujete na razmatranje Ministarstvu hrvatskih branitelja odnosno liječničkom povjerenstvu koje će odobriti ili uskratiti suglasnost.

Uz prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 2), prilaže se i zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1).

Ispunjene obrasce prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju s potrebnom dokumentacijom upućujete Ministarstvu hrvatskih branitelja na razmatranje liječničkom povjerenstvu koje će dati ili uskratiti suglasnost. 


Dodatne informacije:

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja