Prava iz zdravstvenog osiguranja

Zdravstvena zaštita

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite

Medicinska rehabilitacija

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite, a prema mišljenju i nalazu doktora specijalista

Ortopedska i druga pomagala

Za nabavku ortopedskih i drugih pomagala koja su vam potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO 

Liječenje i lijekovi bez plaćanja participacije

Saznajte pod kojim ste uvjetima oslobođeni plaćanja participacije za liječenje i lijekove 

Liječenje u inozemstvu

Tijekom liječenja u inozemstvu, imate pravo na pratitelja. Ako vam HZZO nije odobrio pratitelja, troškove za njega snosit će Ministarstvo hrvatskih branitelja

Liječenje u hiperbaričnoj komori

Stopostotni hrvatski ratni vojni invalidi I. skupine imaju pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori u Splitu, uz plaćene troškove boravka

Besplatni preventivni sistematski pregledi

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatni preventivni sistematski pregled