Pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imate pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu

Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imaju pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u njihovu vlasništvu, po priloženom originalnom računu o obavljenoj prilagodbi, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe.


Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila

Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu podnosite uredu državne uprave, odnosno nadležnom tijelu Grada Zagreba.

Popis ureda državne uprave s kontakt podacima naći ćete na stranicama Ministarstva uprave

Popis ureda državne uprave u županijama

a kontakt podatke Gradskog ureda za branitelje Grada Zagreba na službenim stranicama Grada Zagreba

Gradski ured za branitelje.

Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.


Dodatne informacije:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata