Jednokratna novčana pomoć

U određenim slučajevima kada niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u najvišem iznosu od 3.326 kuna

Kao član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid ili hrvatski branitelj imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima kada niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe zbog:
  • teške bolesti ili ozljede vas ili člana vaše uže obitelji s kojima živite u zajedničkom kućanstvu
  • elementarne nepogode (požar, poplava, potres i slično) u vašem kućanstvu
  • smrti člana uže obitelji s kojim živite u zajedničkom kućanstvu
  • kada novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 831,50 kune.

Visinu jednokratne novčane pomoći određuje nadležni državni ured u županiji ili Gradski ured u Zagrebu rješenjem na temelju prikupljene dokumentacije. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć možete ostvariti jednom godišnje (osim ako se novi zahtjev ne odnosi na smrt člana obitelji) i u najvišem iznosu od jedne proračunske osnovice (3.326 kuna).


Preduvjeti za dobivanje pomoći

Da biste ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć, moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:
  • da članovi vašeg kućanstva i vi ne ostvarujete ukupno redovne novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu kućanstva veće od 25 posto od utvrđene proračunske osnovice (831,50 kuna)
  • da članovi vašeg kućanstva i vi niste vlasnici ili korisnici registriranih ili neregistriranih i odjavljenih osobnih automobila mlađih od 10 godina, a ostalih registriranih  ili neregistriranih i odjavljenih motornih vozila i strojeva mlađih od 20 godina (osim u slučaju teške akutne, kronične ili maligne bolesti ili 100 posto tjelesne invalidnosti
  • da članovi vašeg kućanstva i vi niste vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje vam ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
  • da ste u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru
  • da vi i članovi vašeg kućanstva niste korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i naknadu za nezaposlene.


Potrebna dokumentacija

Dokaze o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda prikuplja po službenoj dužnosti službena osoba u nadležnom državnom uredu u županiji ili Gradskom uredu u Zagrebu.

Popis potrebnih dokumenata ovisi o pojedinom slučaju i razlogu obraćanja (loše ekonomsko –socijalno stanje, smrtni slučaj, elementarna nepogoda, teža bolest ili ozljeda), a upute što priložiti uz zahtjev dobit ćete od službenika pri predavanju popunjenog obrasca zahtjeva.

Zahtjev podnosite Uredu državne uprave u svojoj županiji ili Gradskom uredu za branitelje u Zagrebu, prema mjestu prebivališta, gdje možete dobiti i potpunije informacije o mogućnosti dobivanja jednokratne novčane pomoći.

Kontakt podatke nadležnih ureda možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave odnosno Grada Zagreba

Uredi državne uprave u županijama 

Gradski ured za branitelje.


Dodatne informacije:

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji