Dodjela automobila s ugrađenim prilagodbama

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imate pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama

Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli.
Iznimno, HRVI iz Domovinskog rata I. skupine umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli može ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane vrijednosti osobnog automobila koje za HRVI iz Domovinskog rata I. skupine pribavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Zahtjev za dodjelu osobnog automobila

Zahtjev za dodjelu osobnog automobila podnosite nadležnom upravnom odjelu u županiji odnosno Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba. 

Popis ureda državne uprave s kontakt podacima naći ćete na stranicama Hrvatske zajednice županija odnosno gradskog ureda za branitelje Grada Zagreba.

Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.


Dodatne informacije:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata