Regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu

Hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a i drugih psihičkih poremećaja pomoć mogu potražiti u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu

U Hrvatskoj djeluju tri regionalna centra za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji posebno skrbe o oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), kao i drugih psihičkih poremećaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu smješten je pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb, ali djeluje i kao regionalni centar za sljedeće županije:
 
 • Grad Zagreb i Zagrebačku županiju
 • Sisačko-moslavačku županiju 
 • Karlovačku županiju 
 • Krapinsko-zagorsku županiju 
 • Međimursku županiju 
 • Bjelovarsko-bilogorsku županiju
 • Virovitičko-podravsku županiju
 • Varaždinsku županiju
 • Koprivničko-križevačku županiju.

Kontakt:
tel. 01/2376-464 za opće informacije 
tel. 01/2376-335 za akutna stanja i krizne situacije
tel. 01/2376-470 Centar za krizna stanja


Regionalni centar za psihotraumu u Rijeci smješten je pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka i nadležan je za:
 
 • Primorsko-goransku županiju
 • Istarsku županiju
 • Ličko-senjsku županiju.

Kontakt:
tel. 051/658-339


Regionalni centar za psihotraumu u Osijeku smješten je pri Kliničkoj bolnici Osijek i nadležan je za:
 
 • Osječko-baranjsku županiju  
 • Vukovarsko-srijemsku županiju 
 • Brodsko-posavsku županiju 
 • Požeško-slavonsku županiju.

Kontakt:
tel. 031/511-870

Regionalni centar za psihotraumu u Splitu smješten je pri Kliničkoj bolnici Split, a nadležan je za:
 
 • Splitsko-dalmatinsku županiju
 • Dubrovačko-neretvansku županiju
 • Zadarsku županiju
 • Šibensko-kninsku županiju.

Kontakt:
tel. 021/557-507