Hrvatski branitelji

Ostvarivanje statusa (3)

Osnovni preduvjet za ostvarivanje prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jest priznavanje statusa iz Domovinskog rata

Prava iz mirovinskog osiguranja (7)

Za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji predviđena su sljedeća prava: najniža mirovina; starosna mirovina; invalidska mirovina; staž u dvostrukom trajanju; profesionalna rehabilitacija i obiteljska mirovina

Obrazovanje hrvatskih branitelja i članova obitelji (5)

Hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi i određene kategorije njihove djece mogu ostvariti određena prava u sustavu obrazovanja

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja i članova obitelji (9)

Doznajte što je potrebno za dobivanje stambenog kredita po uvjetima povoljnijim od tržišnih ili za dodjelu kuće ili stana u državnom vlasništvu

Zapošljavanje (6)

Posebne mjere za lakše zapošljavanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Prava iz zdravstvenog osiguranja (7)

Za ozljede i bolesti koje su posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu predviđene su posebne mjere zdravstvene zaštite

Ostala prava hrvatskih branitelja i obitelji (11)

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi njihovih obitelji i stradalnici imaju zakonom definirana prava

Zadruge i udruge iz Domovinskog rata (2)

Za pokretanje vlastitih projekata ili zapošljavanje hrvatskim braniteljima dodjeljuju se različiti oblici potpora

Centri za pomoć (2)

Centri za pomoć pružaju pravnu, socijalnu, zdravstvenu i psihološku pomoć hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima