Krediti

Kredite ugovarajte samo s bankom, štednom bankom ili stambenom štedionicom jer su one jedine ovlaštene odobravati kredite. Ako ste član, kredit možete dobiti i od svoje kreditne unije

Želite li kupiti stan, automobil ili vam samo treba više novca za kućni proračun, jedna od mogućnosti je podizanje kredita. Kredit je posuđivanje novca od banke uz obvezu da posuđeni iznos vratite u dogovorenom roku i platite pripadajuću kamatu. Kamata je cijena najma novca.

Kredite ugovarajte samo s bankom, štednom bankom ili stambenom štedionicom jer su one jedine ovlaštene odobravati kredite, i njih Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13 i 19/15) prepoznaje kao specijalizirane depozitno-kreditne institucije.

Ako ste član, kredit možete dobiti i od svoje kreditne unije.
 

Vrste kredita

Kredit ugovarate uvijek u pisanom obliku. Ugovorom se utvrđuje iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita. Prije potpisivanja ugovora dobro procijenite vaš budući financijski potencijal kako biste mogli uredno otplaćivati rate kredita.

Vrste kredita su:
  • stambeni krediti 
  • potrošački krediti 
  • krediti za kupnju motornog vozila 
  • studentski krediti
  • nenamjenski gotovinski kredit
  • lombardni krediti
  • krediti za poljoprivredu
  • krediti za turizam.


Namjenski krediti

Ako imate točno definiranu namjenu, koristit ćete odgovarajući kredit: stambeni za kupnju ili rekonstrukciju nekretnine, studentski za pokrivanje troškova studija, a ako nabavljate automobil, motocikl ili skuter tražit ćete kredit za kupnju motornih vozila.

No, takav namjenski kredit možete dobiti samo ako banci predočite predugovor ili ugovor za kupnju nekretnine, predračun za vozilo od ovlaštenog prodavatelja i slično. Predračun prodavatelja potreban je i za potrošačke kredite. Oni imaju široku namjenu a možete ih koristiti za kupnju namještaja, bijele tehnike, tehničke robe, građevinskog materijala, ugostiteljske opreme i slično.


Gotovinski krediti

Ako želite manji iznos kredita koji ćete utrošiti na različite stvari, koristit ćete nenamjenske gotovinske kredite. Banke nude velik izbor takvih kredita, odobravaju ih u kratkom vremenu, a često i bez depozita. U slučaju da je depozit potreban, riječ je posebnoj vrsti gotovinskog kredita - lombardnom kreditu.

Krediti za poljoprivredu ili turizam namijenjeni su osobama koje se tim granama bave kao osnovnom ili dodatnom djelatnošću, a sredstva mogu iskoristiti za različite vidove unaprjeđivanja proizvodnje ili usluge koju nude.