Upravljanje dugovima

Platne kartice

Osim mogućnosti da svojim novcem raspolažete 24 sata dnevno, većina kartica vam omogućava i odgođenu naplatu troškova 

Krediti

Kredite ugovarajte samo s bankom, štednom bankom ili stambenom štedionicom jer su one jedine ovlaštene odobravati kredite. Ako ste član, kredit možete dobiti i od svoje kreditne unije