Ulaganje u obveznice

Izdavatelj obveznica se obvezuje da će vam kao kupcu godišnje plaćati određeni iznos kamata, a o dospijeću obveznice i iznos na koji ona glasi

Novac možete uložiti i u kupnju obveznica. Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji predstavljaju dugovanje određenog novčanog iznosa uvećanog za kamatu, poznate i kao vrijednosni papiri s fiksnim prinosom.

Prilikom njihove kupnje definirani su osnovni uvjeti kao što su nominalna vrijednost, kamatne stope i datum dospijeća.

Ulaganjem u obveznice investitor stječe:
  • pravo na prihod od kamate po kuponu
  • mogućnost zarade zbog rasta tržišne vrijednosti kupljene obveznice
  • pravo na isplatu nominalne vrijednosti obveznica po dospijeću.

Njihov izdavatelj se obvezuje da će vama, kao vlasniku obveznice, tijekom utvrđenog razdoblja,  godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, a o dospijeću obveznice i iznos na koji obveznica glasi.
 

Cijena obveznice

Cijena obveznice ponajprije ovisi o sposobnosti izdavatelja da podmiruje svoju obvezu po kamatama i glavnici te, naravno, o ponudi i potražnji. 

Cijene obveznica i kamatne stope imaju suprotan smjer kretanja. Kada kamatne stope rastu, tržišna cijena obveznica pada, a kada padaju kamatne stope, tržišna cijena obveznica raste.

Cijena se ne iskazuje izravno u novčanim jedinicama, nego u postotku nominalnog iznosa na koji obveznica glasi. Na primjer, ako je nominalni iznos obveznice 1000 kuna, njezina cijena od 100 znači da kao kupac plaćate 100 posto iznosa nominale, dakle 1000 kuna.


Kupnja obveznica

Ulagač ne može izravno kupovati obveznice od izdavatelja, već to radi posredstvom ovlaštenog brokera koji je član Zagrebačke burze. Broker je zaposlenik ovlaštenog društva (investicijsko društvo ili banka) kojemu je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) izdala dozvolu za obavljanje poslova brokera.

Popis ovlaštenih brokera možete naći na stranicama HANFA-e

Registar brokera.

Ako se obveznice izdaju putem određene banke aranžera, tada se mogu kupiti i u poslovnicama te banke. 


Vrste obveznica

Postoje dvije vrste obveznica obzirom na izdavatelja:
  • korporativne obveznice koje izdaju privatna poduzeća (tzv. korporativne obveznice)
  • obveznice javnog sektora koje izdaje država, županije, gradovi, općine (tzv. municipalne obveznice).

Kako se država smatra dužnikom s najmanjim rizikom, sve se ostale obveznice uspoređuju s odgovarajućim državnim obveznicama.