Kreditne unije

Kreditne unije su financijske institucije koje, za razliku od banaka, ne posluju po načelu dobiti nego pomoći svojim članovima

Kreditne unije su financijske institucije, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije poslovanje se temelji na ostvarenju zajedničkog financijskog interesa članova kreditne unije, bez ostvarivanja profita, slično kao blagajne uzajamne pomoći.

Zakonom o kreditnim unijama uređuju se uvjeti osnivanja, poslovanje i prestanak rada kreditnih unija te nadzor nad poslovanjem kreditnih unija. 
 

Članovi unija

Kreditnu uniju čini zatvorena skupina fizičkih osoba s prebivalištem u Hrvatskoj, odnosno trgovaca, obrtnika i pojedinaca sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su udruženi na jednom od sljedećih načela:
  • da su zaposleni kod istog poslodavca ili u istoj djelatnosti
  • pripadaju određenom zanimanju odnosno profesiji
  • prebivaju na istom području (regiji)
  • su povezani na drugi način kojim osiguravaju ostvarivanje zajedničkog interesa na načelu uzajamnosti.


Poslovanje i nadzor

Temeljni kapital kreditne unije je ukupan iznos članskih udjela, a najniži iznos temeljnog kapitala kreditne unije je 500.000 kuna.

Kreditna unija svojim članovima omogućuje štednju te dobivanje povoljnijih kredita, novčane pomoći i jamstava, i to samo u domaćoj valuti.

Također, poslovi kreditne unije čine i obavljanje platnog prometa za svoje članove, obavljanje mjenjačkih poslova za članove kreditne unije, davanje jamstva za obveze članova kreditne unije u domaćoj valuti. 

Nadzor nad poslovanjem kreditnih unija obavlja Hrvatska narodna banka.
 

Dodatne informacije:

Zakon o kreditnim unijama