Investicijski fondovi

Investicijski fondovi nude vam povoljnije uvjete ulaganja od onih koje biste imali da ulažete sami, ali takva ulaganja nisu bez rizika

Razmišljate li o ulaganju, a nemate dovoljno znanja i informacija da biste se time bavili sami, novac možete uložiti u investicijske fondove. Investicijski fondovi prikupljaju novac od velikog broja ulagača i usmjeravaju ih u dionice, obveznice i druge vrijednosne papire. Ulaganje u fondove ima niz prednosti, ali morate biti svjesni i rizika.

Prednosti su:   
 • jednostavnost ulaganja - trebate odabrati fond u koji želite uložiti novac, popuniti zahtjev te na račun fonda uplatiti novac
 • mogućnosti ulaganja malih iznosa - ulaganje u fondove možete započeti već sa 100 kuna
 • novac vam stoji uvijek na raspolaganju - novac nije oročen i svoj udjel u otvorenom investicijskom fondu uvijek možete prodati fondu i tako ga unovčiti
 • vašim novcem upravljaju stručnjaci, fond menadžeri - ne morate sami pratiti kretanje cijena dionica i obveznica te posjedovati analitičarska znanja i iskustva u trgovanju sa vrijednosnim papirima da biste mogli postali investitor u fondu
 • imate stalan uvid u vrijednosti vašeg ulaganja - u svakom trenutku možete provjeriti na internetskim stranicama društva na dnevnoj bazi koja je vrijednost vaše imovine uložene u fond
 • na ostvareni prinos ne plaćate porez - prema važećim poreznim propisima, za ulagatelja fizičku osobu ne postoji obveza plaćanja poreza na ostvareni prinos u fondu
 • mogućnost upravljanja rizicima - ulaganjem na srednji ili dugi rok smanjujete rizik pada vrijednosti svog udjela

Rizici su:   
 • nemate utjecaja na izbor ulaganja - odluke donose upravitelji u fondu - fond menadžeri
 • troškovi ulazno-izlazne naknade i naknada za upravljanje - prije ulaganja u neki određeni fond provjerite visinu naknada i usporedite s drugim fondovima
 • investicijski fondovi ne jamče povrat novca - vaš ulog nije osiguran što znači da vrijednost vašeg udjela može pasti ako se vrijednost ukupne imovine fonda smanji 
 • prinosi su promjenjivi - visina vaše zarade nije fiksna nego ovisi o strukturi ulaganja fonda.