Porezne olakšice za športaše

Saznajte koje sve porezne olakšice imaju športaši

U sustavu poreza na dohodak postoji niz neoporezivih primitaka športaša pri čemu isplatitelji moraju biti iz sustava športa, ili u određenim okolnostima tijela državne ili lokalne uprave.

Primici koji se ne oporezuju mogu biti:
  • oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16)
  • oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak.


Nagrade koje se ne smatraju dohotkom

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16), određene nagrade ne smatraju se dohotkom i time ne podliježu plaćanju poreza na dohodak neovisno o svoti u kojoj se isplaćuju, a to su:
  • Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“
  • nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su statutom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isplaćuju se iz sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • novčane nagrade za vrhunska sportska postignuća propisane Uredbom o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12).


Nagrade na koje se ne plaća porez na dohodak

Nagrade za športska ostvarenja po posebnim propisima određene su člankom 9. stavkom 1., točkom 17. Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se na primitke od nagrada za športska ostvarenja do propisanog iznosa (20.000 kuna godišnje) ne plaća porez na dohodak. Ove nagrade mogu isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih, nacionalni i športski savezi na razini gradova i županija te športske zajednice u gradovima i županijama i športski klubovi.

Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (članak 3., stavak 9. i stavak 10.) neoporezivim nagradama smatraju se one koje su određene Pravilnikom o kategorizaciji sportaša i Pravilnikom o mjerilima za dodjeljivanje nagrada sportašima za sportska ostvarenja (NN 46/14 i 9/17).


Športske stipendije na koje se ne plaća porez na dohodak

Športske stipendije obuhvaćaju:
  • olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara
  • stipendije kategoriziranih športaša.

Športaši su za te potrebe kategorizirani prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša koji donosi Hrvatski olimpijski odbor. Stipendije isplaćuje HOO, županijske i gradske športske zajednice (koje često puta u nazivu ne trebaju imati pojam – zajednica) te športski klubovi. U skladu sa Zakonom o sportu, isplaćuju ih i Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

S obzirom na to da je kategorizacija športaša pretpostavka za dobivanje športske stipendije i s obzirom na to da te stipendije može isplatiti svaka od prethodno navedenih osoba, kao športaš možete dobiti i nekoliko športskih stipendija.


Stipendije za školovanje

Stipendiju mogu dobiti učenici i studenti na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima samo za redovno školovanje.

Neoporezive isplate športske stipendije i stipendije za školovanje se ne isključuju.


Naknade športašima amaterima na koje se ne plaća porez na dohodak

Prema Zakonu o sportu kao naknade športašima određene su i naknade za putne troškove, naknade za smještaj i prehranu u vrijeme natjecanja i priprema i naknade za pojačanu prehranu. Neoporezivi mjesečni iznos tih naknada je 1750 kuna.


Neoporezive naknade športašima

Športska udruga može kategoriziranom športašu koji djelatnost obavlja amaterski davati određene naknade i potpore. Neoporezive naknade športašima amaterima određene su do visine 1750 kuna mjesečno.
 
 
Detaljnije informacije o poreznim olakšicama za športaše saznajte u rubrici Dokumenti ili na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za šport

Porezne olakšice za športaše.


Dodatne informacije:

Pravilnik o mjerilima za dodjeljivanje nagrada sportašima za sportska ostvarenja

Zakon o porezu na dohodak