Prebivalište i boravište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Zbirku podataka o prebivalištu i boravištu građana vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je podatke iz nje dužno dati na zahtjev državnih tijela te pravnih osoba i građana koji za to imaju pravni interes.

Izdaju se:
  • Potvrda o prijavi i odjavi prebivališta
  • Potvrda o prijavi boravišta
  • Uvjerenje o prebivalištu
  • Uvjerenje o boravištu.
 

Potvrda o prijavi i odjavi prebivališta i potvrda o prijavi boravišta

Potvrda o prijavi i odjavi prebivališta i potvrda o prijavi boravišta izdaju se građaninu jednokratno, prilikom prijave prebivališta ili boravišta, kao dokaz o izvršenom postupku. U potvrdi se navodi naziv tijela koje ju izdaje, datum izdavanja, ime i prezime, ime roditelja, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, mjesto i adresa na kojoj je osoba prijavila prebivalište ili boravište i datum prijave, mjesto i adresa s koje je osoba odjavila prebivalište te potpis službene osobe.

Ove potvrde ne podliježu naplati upravne pristojbe.
 

Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu

Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu izdaje se naknadno, na zahtjev građanina, u svrhu konkretnih postupaka pred državnim i javnim tijelima. Za njihovo se izdavanje naplaćuje upravna pristojba od 20 kuna po tarifnom broju 4 Tarife upravnih pristojbi, izuzev postojanja uvjeta oslobođenja naplate propisanih člancima 8. i 9. Zakona o upravnim pristojbama.

Na zahtjev građanina izdaju se i višejezični standardni obrasci uz uvjerenje o prebivalištu/uvjerenje o boravištu definirani po provedbenim odlukama Uredbe (EU) 2016/119.

U sklopu projekta e-Građani, građanima je, u svrhu postupaka pred državnim i javnim tijelima, omogućeno ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu čime građani više nisu obavezni odlaziti u nadležnu policijsku upravu ili postaju po uvjerenje o prebivalištu ili boravištu.

S obzirom na to da se u Evidenciji osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) nalaze i podaci o prebivalištu osoba, korisnici OIB sustava u postupcima koje provode ne trebaju građane tražiti prilaganje uvjerenja o prebivalištu, već taj podatak doznati izravno iz OIB sustava. Također, MUP s nekoliko gradova (Zagreb, Rijeka, Pula, Split, Kastav, Umag, Dubrovnik, Osijek, Makarska, Varaždin, Šibenik, Opatija, Kraljevica te s općinama Konavle, Šolta i Omišalj), Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom uprave i Javnobilježničkom komorom ima sklopljene Sporazume o pravu korištenja osobnih podataka iz službenih evidencija, a prvenstveno iz Zbirke podataka o prebivalištu i boravištu građana te oni u postupcima koje provode ne trebaju građane tražiti prilaganje uvjerenja o prebivalištu.

 

Povezane e-usluge:

e-Usluge MUP-a
e-Prijava boravišta hrvatskih državljana
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a