Kako promijeniti osobno ime

Svaka osoba može promijeniti svoje osobno ime. U slučaju promjene osobnog imena dužni ste koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu

Svaka osoba može promijeniti svoje osobno ime. Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se nadležnom uredu državne uprave u županiji prema mjestu prebivališta, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, ako imate prebivalište u Gradu Zagrebu.

Dokumenti potrebni za promjenu su:
  • zahtjev
  • uvjerenje suda da se protiv vas ne vodi kazneni postupak.

Promjena osobnog imena neće se odobriti:
  • ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral
  • ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime
  • osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po izvršnosti nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih te se obavještavaju i druga tijela koja vode evidencije o građanima.

Osoba koja je izvršila promjenu osobnog imena dužna je koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

Postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana uređen je Zakonom o osobnom imenu

Zakon o osobnom imenu.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo uprave - Adresar ureda državne uprave u županijama