Stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i prirođenjem postati hrvatski državljani ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.  

Hrvatsko državljanstvo se može prirođenjem steći po sljedećim pravnim osnovama:
 • po osnovi boravka u Hrvatskoj
 • po osnovi rođenja u Hrvatskoj
 • po osnovi braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • po osnovi iseljenja iz Hrvatske
 • po osnovi postojanja interesa za Republiku Hrvatsku
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu
 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo.

Maloljetna djeca mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo:
 • ako oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, a dijete živi u Hrvatskoj i ima odobren boravak
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove u vezi stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi ili postaji, ili diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu. Iznimno, u slučaju da je riječ o osobi s invaliditetom zahtjev može podnijeti njezin zakonski zastupnik ili ovlašteni opunomoćenik.

Obrazac zahtjeva, zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti, možete preuzeti sa stranica MUP-a 

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece.


Uz zahtjev se prilaže:
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih), ne stariji od šest mjeseci (nije potrebno prilagati ako su rođenje, odnosno sklapanje braka upisani u državne matice u RH)
 • dokaz o državljanskom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak, ne starije od šest mjeseci
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s vidljivom fotografijom
 • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, konzularna pristojba se plaća prilikom njegova podnošenja.

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i izvadak iz matice rođenih djeteta, dokaz o državljanskom statusu djeteta. Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH.
 
Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

Dokaz poznavanja hrvatskog jezika i kulture

Podnositelji zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi boravka u Hrvatskoj, te iseljenici i njihovi potomci do 3. stupnja srodstva po ravnoj liniji (djeca, unuci, praunuci) i njihovi bračni drugovi, izuzev osoba starijih od 60 godina, dužni su u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva dokazati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja Hrvatske.

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija, pred službenikom policijske uprave ili postaje, ili diplomatske misije/konzularnog ureda koji zaprima zahtjev.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se odgovarajućim dokazima, a u nekim slučajevima može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje državljanstva prirođenjem (npr. stranci koji zahtjev podnose na temelju članka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu).
 

Podizanje domovnice

Nakon primitka u hrvatsko državljanstvo i izvršenog upisa u knjigu državljana Republike Hrvatske, domovnica se može podići u bilo kojem matičnom uredu u Republici Hrvatskoj.
Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 01/6101 544 ili 6101 564.

Procedure stjecanja hrvatskog državljanstva po različitim osnovama, s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisane su na internetskim stranicama MUP-a

Stjecanje hrvatskog državljanstva - Upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu 

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu