Prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak državljanstva podnosite ako uz hrvatsko državljanstvo imate i strano ili vam je prestanak hrvatskog uvjet za dobivanje stranog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva. 
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Propisani obrazac s upitnikom možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom punoljetne osobe i djeteta/djece.

Uz zahtjev se prilaže:  
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih)
 • uvjerenje o državljanstvu (domovnica)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj upravna pristojba se ne plaća, međutim, ako je zahtjev podnesen u inozemstvu plaća se pristojba u području vanjskih poslova
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu (domovnica), ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave
 • dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.
 

Odricanje od hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo može prestati i po osnovi odricanja od njega.

U tom slučaju, uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, trebate priložiti:
 • životopis
 • uvjerenje o državljanstvu ( domovnica)
 • ovjerenu presliku identifikacijske isprave
 • vlastoručno potpisanu i propisno ovjerenu izjavu o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom 
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu.
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih). 

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih djeteta
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave
 • izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta
 • dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice)
 • dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja (ovjerena preslika putovnice).
 
U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2520 kuna u zemlji, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, sukladno konzularnim pristojbama. 
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu