Dvojno državljanstvo

Hrvatska, u nekim slučajevima, uz stjecanje hrvatskog dopušta i zadržavanje jednog ili više stranih državljanstava

Zadržavanje stranog državljanstva dopušteno je:
  • kada se hrvatsko državljanstvo stječe temeljem braka s hrvatskim državljaninom
  • kada ga stječe iseljenik, njegovi potomci do 3. stupnja srodstva po ravnoj liniji (djeca, unuci, praunuci) i njihovi bračni drugovi
  • kada je u pitanju stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Hrvatsku i njegovom bračnom drugu
  • maloljetniku
  • osobama koje traže ponovni primitak u hrvatsko državljanstvo
  • pripadnicima hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu.
 
Otpust iz stranog državljanstva ne traži se niti za osobe koje su rođene u Hrvatskoj, a koje su zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnijele prije 1. siječnja 2012. godine. Takvi stranci stjecanjem hrvatskog državljanstva zadržavaju i strano državljanstvo.
 

Obvezan otpust iz stranog državljanstva

S druge strane, osobe rođene u Hrvatskoj, koje imaju odobren stalni boravak i žive u Hrvatskoj, a podnijele su zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva nakon 1. siječnja 2012. godine, trebaju dostaviti otpust iz stranog državljanstva ili dokaz da će otpust dobiti ako budu primljene u hrvatsko državljanstvo.

Otpust iz stranog državljanstva također su obvezne dostaviti osobe koje zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo podnose na temelju duljine boravka u Hrvatskoj.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu