Dvojno državljanstvo

Hrvatska, u nekim slučajevima, uz stjecanje hrvatskog dopušta i zadržavanje jednog ili više stranih državljanstava

Zadržavanje stranog državljanstva dopušteno je:
  • kada se hrvatsko državljanstvo stječe temeljem braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
  • kada ga stječe iseljenik, njegovi potomci do 3. stupnja srodstva po ravnoj liniji (djeca, unuci, praunuci) i njihovi bračni drugovi
  • kada je u pitanju stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Hrvatsku i njegovom bračnom drugu
  • maloljetniku
  • osobama koje traže ponovni primitak u hrvatsko državljanstvo
  • pripadnicima hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu.
 
Obvezan otpust iz stranog državljanstva

Otpust iz stranog državljanstva  obvezne su dostaviti osobe koje zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju boravka u Republici Hrvatskoj (redovna naturalizacija) te osobe koje zahtjev podnose na temelju rođenja na području Republike Hrvatske. 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu