Pravo na stambeni kredit

Članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kao i hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na podizanje stambenog kredita po povoljnijim uvjetima od tržišnih

Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita, odnosno mogućnost kupnje stana uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate imaju:
 • članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
 • hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata od I. do X. skupine
 • članovi uže obitelji u slučaju smrti HRVI-ja iz Domovinskog rata ako su imali zajedničko prebivalište s umrlim u trenutku njegove smrti, s tim da to pravo ostvaruju zajedno.


Ostvarivanje prava

Pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri stambenom zbrinjavanju te mogućnost kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih imate:
 •  ako nemate riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način
 •  ako 10 godina neprekidno prebivate u obiteljskoj kući ili stanu u državnom vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Pravo ostvarujete temeljem pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu.


Bez prava na stambeni kredit

Pravo na stambeni kredit ne možete ostvariti ako:
 • imate u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću
 • takav stan ili kuću koristite u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme
 • ste imali stan ili kuću u vlasništvu koju ste prodali, darovali, zamijenili ili na drugi način otuđili nakon početka Domovinskog rata
 • ste na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to pravo ustupili drugom stanaru i tako mu omogućili kupnju stana po povoljnijim uvjetima
 • ste drugom ustupili ili diobenim ugovorom zamijenili svoj nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo
 • ste stambeno zbrinuti prema Zakonu o obnovi tako da je obnovljena kuća ili stan bila IV., V. ili VI. kategorija oštećenja, a na njoj su navedene I. – V. faza obnove 
 • ste stambeno zbrinuti dodjelom stana, odnosno stambenog kredita prema ranije važećem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • ste stambeno zbrinuti putem Zakona o područjima posebne državne skrbi darovanjem kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju odnosno izgradnju obiteljske kuće ili stana
 • ste stambeno zbrinuti po drugom posebnom propisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.