Kamatne stope i rokovi otplate

Kamatna stopa na dodijeljene kredite za HRVI razlikuje se ovisno o postotku oštećenja organizma

Dodijeljeni stambeni kredit otplaćujete umanjen za iznos postotka oštećenja organizma. Pritom su članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) s 90 i 80 posto oštećenja organizma izjednačeni s HRVI s oštećenjem organizma od 100 posto, koji imaju stopostotan popust pri kupnji stana ili kuće.

Stambeni kredit dodjeljuje se prema sljedećim kamatnim stopama:
  • za HRVI od 50 do 70 posto oštećenja organizma – po stopi od 2 posto
  • za HRVI od 40 posto oštećenja organizma – po stopi od 3 posto
  • za HRVI od 20 do 30 posto oštećenja organizma – po stopi od 4 posto.


Veći popusti pri otplati kredita

Ako se prilikom odlučivanja o dodjeli stambenog kredita utvrdi da ste pokrenuli postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, tijelo koje vodi postupak zastat će s donošenjem odluke o dodjeli stambenog kredita do pravomoćnog okončanja postupka povodom navedenog zahtjeva.

Ako vam se pravomoćnim rješenjem čiji se učinci protežu na vrijeme u kojem vam je priznato pravo na dodjelu stambenog kredita utvrdi veći postotak oštećenja organizma od onog na temelju kojeg ste ostvarili pravo na popust pri otplati kredita, imat ćete pravo zatražiti priznavanje većeg popusta i kamatne stope pri daljnjoj otplati kredita.


Rokovi otplate

Rokovi otplate stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće te razliku površine određuju se u odnosu na odgovarajući stan i iznose:
  • za stan, odnosno kuću do 45 četvornih metara - 15 godina
  • za stan, odnosno kuću do 60 četvornih metara - 20 godina
  • za stan, odnosno kuću do 70 četvornih metara - 25 godina
  • za stan, odnosno kuću do 80 četvornih metara - 30 godina
  • za stan, odnosno kuću veću 80 četvornih metara - 35 godina

Kod kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće rok otplate iznosi 20 godina.

Rok otplate kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja iznosi 15 godina.

Ovisno o vašoj kreditnoj sposobnosti, može vam se odobriti dulji rok otplate, ali najviše na 30 godina, odnosno na kraći rok – minimalno 1 godina.