Cestarine

Cestarine

Pregledajte cjenik cestarina svih autocesta u RH

Invalidska SMART kartica

Osobe s invaliditetom, ovisno o stupnju tjelesnog oštećenja, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

eTahograf

Usluga omogućuje predavanje zahtjeva za izradu tahografskih kartica