Centri za pomoć

Regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu

Hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a i drugih psihičkih poremećaja pomoć mogu potražiti u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu