Centri za pomoć

Centri za psihosocijalnu pomoć

Pravnu, socijalnu ili psihološku pomoć možete zatražiti u Centru za psihosocijalnu pomoć u svojoj županiji

Regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu

Branitelji oboljeli od PTSP-a i drugih psihičkih poremećaja pomoć mogu potražiti u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu