Obveze volontera

Volonter je obvezan volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po primljenim uputama organizatora volontiranja, ali i odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili opasno po život

Kao volonter ste obvezni:
 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja
 • odbiti volontiranje koje je suprotno propisima
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja
 • surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja
 • prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzročite štetu organizatoru ili korisniku volontiranja
 • izvršavati upute organizatora volontiranja, osim uputa u vezi s volontiranjem koje su:
  • opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba
  • vam moralno neprihvatljive
  • u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.
 

Posebne obveze

Ako izvršavanje upute može uzrokovati štetu volonteru, korisnicima volontiranja ili trećim osobama, dužni ste na to upozoriti organizatora volontiranja.

Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno upozorio organizatora volontiranja na moguću opasnost.
 

Dodatne informacije:

Zakon o volonterstvu