Sufinanciranje velikih športskih manifestacija

Središnji državni ured za šport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje športskih udruga koje organiziraju velike športske manifestacije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Središnji državni ured za šport, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu jednom godišnje raspisuje Javni poziv za sufinanciranje športskih udruga koje organiziraju velike športske manifestacije međunarodnog karaktera u 2019. godini koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može ugovoriti je 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike športske manifestacije. Financijskim potporama Središnji državni ured sufinancirat će provedbu do 20 športskih manifestacija.

Sve pojedinosti oko Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija možete pronaći na web-stranici Središnjeg državnog ureda za šport.