Sufinanciranje športskih udruga

Doznajte koje su mogućnosti za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja i sufinanciranja športskih programa obuke neplivača u 2020. godini

Središnji državni ured za šport, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu,  jednom godišnje raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja. Temeljni ciljevi Natječaja su omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
 • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
 • svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.
 
Programska područja Natječaja su:
 
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska
    natjecanja
3. Poticanje programa obuke neplivača;
4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija.
 
Programi se provode isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programsko područje 2. gdje se sufinanciraju programi sudjelovanja športaša na međunarodnim športskim natjecanjima koji se provode i izvan Republike Hrvatske.
 
Uvjeti prijave:
 
Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).
 
Udruga mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 • uskladila je Statut sa člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14);
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu za šport i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 • ne vodi se kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • za prijavljeni program osigurati će sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora;
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje;
 • u kalendarskoj godini nije dobila financijska sredstva od strane Središnjeg državnog ureda za šport za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj

Središnji državni ured sufinancira programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.