Podrška djelovanju udruga

Saznajte kakvu podršku udruge mogu dobiti od državnih tijela i javnih institucija te gdje mogu dobiti besplatne usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe

Ured za udruge obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s neprofitnim sektorom, osobito s udrugama u Republici Hrvatskoj.
 
Ured za udruge:
 • pruža informacije o aktualnim natječajima za financiranje udruga iz državnog proračuna i fondova Europske unije
 • sufinancira EU projekte udruga
 • programira i prati projekte u sklopu programa EU za sektor civilnog društva (IPA i Europski socijalni fond)
 • kao Nacionalna kontakt točka programa Europa za građane pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu Programa te provodi informativno-edukativne aktivnosti o Programu za korisnike širom Hrvatske
 • pruža informacije o dosad financiranim projektima udruga iz javnih izvora
 • pruža pomoć u ostvarivanju suradnje udruga i pojedinih državnih tijela
 • pomaže u pronalaženju odgovora i na ostala pitanja o suradnji države i udruga. 

Više informacija možete pronaći na stranicama Ureda za udruge
 
Ured za udruge.
 
Savjet za razvoj civilnoga društva omogućuje predstavnicima udruga iz trinaest područja djelovanja redoviti dijalog s nadležnim državnim tijelima o svim važnim pitanjima za djelovanje i razvoj udruga u Republici Hrvatskoj.
 
Na stranicama Ureda za udruge možete saznati tko je predstavnik udruga u području djelovanja vaše udruge te ga kontaktirati
 
Članovi Savjeta.

Više informacija o Savjetu za razvoj civilnog društva saznajte na stranicama Ureda za udruge

Savjet za razvoj civilnoga društva.
 
Uredi državne uprave u županijama:
 • registriraju udruge
 • vode registar udruga te izdaju potvrde iz registra
 • obavljaju poslove u vezi s prestankom postojanja udruga
 • provode postupke likvidacije udruga
 • provode postupke brisanja udruga iz registra udruga
 • obavljaju inspekcijski nadzor nad radom udruga sukladno zakonu.

Popis ureda državne uprave možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Adresar ureda državne uprave u županijama.
    
Ministarstvo uprave odlučuje o žalbi protiv rješenja ureda državne uprave u postupcima registriranja udruga

Ministarstvo uprave.

Ministarstvo financija:
 • upisuje udruge u registar neprofitnih organizacija
 • prikuplja financijske izvještaje udruga.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva financija

Ministarstvo financija.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ona:
 • pruža stručnu i financijsku podršku programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te koji unapređuju demokratske institucije društva
 • osigurava institucionalne podrške stabilizaciji rada udruga. 

Više o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoj društva se možete pročitati na njihovim stranicama
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
 
 

Regionalni centri podrške razvoju civilnoga društva

Usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe udruge mogu, bez naknade, dobiti kroz sljedeće programe regionalnih mreža:

Program "E-misija"
Program provodi:

Centar za civilne inicijative (Grad Zagreb i Zagrebačka županija)
Tel: 01/4819-516
Fax: 01/4920-795
cci@e-misija.info

Više o programu "E-misija" možete saznati na stranicama

"E-misija".
 

Program "Jako"
Program provodi:

Autonomni centar – ACT (Međimurska županija)
Tel: 040/390-047
Mob: 098/395-714
Fax: 040/390-048
infotocka@programjako.info

Više o programu "Jako" možete saznati na stranicama

"Jako".
 

Program "Step"
Program provodi:

Udruga Mi Split (Splitsko-dalmatinska županija)
Tel: 021/329-130
split@programstep.info

Više o programu "Step" možete saznati na stranicama

"Step".
 

Program "Šalter"
Program provodi:

Volonterski centar Osijek (Osječko-baranjska županija)
Tel: 031/211-306
salter@vcos.hr

Više o programu "Šalter" možete saznati na stranicama

"Šalter".
 

Program "Mrrak"
Program provodi:

Udruga Smart Rijeka (Primorsko-goranska županija)
Tel: 051/332-750
Fax: 051/330-470
info@mrrak.info

Više o programu "Mrrak" možete saznati na stranicama

"Mrrak".

Informacije o trenutno otvorenim natječajima za financiranje programa i projekata udruga dostupne su na stranicama Ureda za udruge

Natječaji.
 

Dodatne informacije:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge