Udruge

Osnivanje i registracija udruga

Nadležni uredi državne uprave imaju obvezu po isteku roka za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama izraditi izvješće o udrugama koje to nisu učinile

Prijava nepravilnosti u radu udruga

Saznajte kojim institucijama i na koji način možete prijaviti nepravilnosti u radu udruge

Registracija stranih udruga

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Prijava promjena i prestanak djelovanja udruga

Doznajte kako se registriraju promjene udruga, te informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji, i o pripajanju, spajanju i podjeli udruge

Računovodstvo udruga

Saznajte sve o platnom prometu, obveznim evidencijama i knjigovodstvenim izvještajima udruga

Gospodarska djelatnost udruga

Udruga smije obavljati gospodarske djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe

Imovina udruga

Doznajte što je imovina udruga te kako se raspodjeljuje u slučaju prestanka djelovanja udruge

Udruge u poreznom i carinskom sustavu

Doznajte kad su udruge obveznici poreza na dobit, a kad poreza na dodatnu vrijednost

Druge obveze udruge

Informirajte se o korištenju glazbe u prostorima udruga, te o plaćanju naknade za korištenje glazbe ZAMP-u i plaćanju naknade HDS ZAMP-u i HRT pretplate

Podrška djelovanju udruga

Saznajte kakvu podršku udruge mogu dobiti od državnih tijela i javnih institucija te gdje mogu dobiti besplatne usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe

Potpore projektima otočnih udruga

Udruge registrirane na hrvatskim otocima svoje projekte mogu (su)financirati potporama iz državnog proračuna

Sufinanciranje športskih udruga

Doznajte koje su mogućnosti za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti